издательство 'Морион'
издательство 'Морион' С нами - в будущее!
издательство 'Морион'
[Домой] [Еженедельник Аптека] [База данных]
[Компендиум OnLine] [Каталог ресурсов] [Фармстандарт]
 

Онкология
Онкология
т.11 №3 2009 г.

Редакционный совет

  КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

 Строма — регулятор прогрессии опухолевых клеток
В. Чехун

  МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ

 Сьогодення та перспективи створення наносистем спрямованої доставки лікарських препаратів до пухлинних клітин
Л.А. Налєскіна, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун

  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Особенности роста доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы при их культивировании в диффузионных камерах
Ю.Д. Винничук, О.Б. Белова, Е.А. Кирнасовская,
В.И. Тарутинов, Л.Ю. Ковалева, Н.М. Бережная

 Особливості репаративного синтезу днк лімфоцитів у хворих на рак щитоподібної залози за умов радіойодтерапії
Г.А. Замотаєва, Н.М. Степура, М.М. Гойдаш,
М.Д. Тронько

 Експресія гіпоксія-індукованого Фактора-1α та р53 у тканині раку шлунка людини та її клінічна значущість
Л.Д. Гуменюк, С.П. Меренцев

 Прогностичні чинники хірургічного лікування хворих на рак стравохідно-шлункового сполучення
Н.О. Лукавецький, Б.Т. Білинський

 Отдаленные результаты комбинированного лечения больных с местно-распространенным раком дистального отдела желудка
Ю.В. Думанский, Д.Л. Власенко

 Неоадъювантная полихимиотерапия больных с немелкоклеточным раком легкого IIB–III стадии
В.Л. Ганул, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, В.Д. Захарычев, Б.О. Борисюк, Л.В. Бороров, О.И. Кобзев, В.М. Совенко, А.И. Шевченко

 Иммунологические изменения у больных раком мочевого пузыря
О.У. Вахабов

 Циторедуктивная нефрэктомия в лечении больных с метастатическим светлоклеточным раком почки
А.В. Кондратенко, В.В. Мрачковский, П.Г. Яковлев,
А.В. Сакало, В.Н. Григоренко, В.С. Сакало, Ю.Ю. Куранов

 Перспективи застосування соєвих продуктів у лікувальному харчуванні онкологічних хворих
О.О. Кленов, С.П. Залєток, О.А. Орловський,
С.В. Гоголь, Д.П. Бурлака

  ОБМЕН ОПЫТОМ

 База даних «Особливості функціонального онкогеному» як основа сучасної діагностики і лікування хворих зі злоякісними пухлинами. Повідомлення 2
В.Ф. Чехун, Л.Г. Бучинська, Н.М. Глущенко,
Г.І. Соляник, С.П. Сидоренко, Ю.М. Бабич

 Досвід дослідження сигнального лімфатичного вузла для визначення рівня регіонарної лімфодисекції та клінічного стадіювання у хворих на ранній рак молочної залози
А.Б. Вінницька, Д.В. Мясоєдов, Ф.Я. Ковнер, Х. Каштан, Г.Ю. Федосєєв, А.В. Жигулін, П.В. Степанов, Д.К. Вінницька, М.В. Сатир, О.В. Федосєєва

  ЛЕКЦИЯ

 Гормонотерапія хворих на рак молочної залози: акцент на стероїдні інгібітори ароматази
Я.В. Шпарик

  ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

 Мастодинон: патофизиологическое и клиническое обоснование применения с целью первичной и вторичной профилактики патологии молочных желез, включая злокачественные новообразования
Л.Н. Корицкая

 Проблеми і перспективи консервативної хірургії хворих на рак молочної залози 1. Виявлення сторожового лімфатичного вузла
С.М. Пащенко, Є.В. Волконітіна

  РЕЦЕНЗИЯ

 Цитологический скрининг рака шейки матки (пособие для врачей)
Л.И. Хананаев

 Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальные основы и практическое применение: монография
І.Й. Галайчук

  ИНФОРМАЦИЯ

 Науково-практичний семінар «організація і проведення цитологічного скринінгу раку шийки матки» (Київ, 2009 р.)
Л.С. Болгова

  


Cпециализированное медицинское интернет-издание
для врачей, провизоров, фармацевтов, студентов
медицинских и фармацевтических вузов.
Ограничение ответственности

Copyright (c) MORION 1999-2019
издательство 'Морион'