издательство 'Морион'
издательство 'Морион' С нами - в будущее!
издательство 'Морион'
[Домой] [Еженедельник Аптека] [База данных]
[Компендиум OnLine] [Каталог ресурсов] [Фармстандарт]
 

Онкология
Онкология
т.12 №1 2010 г.
   МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ

Перспективи використання вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії
С.В. Прилуцька, О.В. Ременяк, А.П. Бурлака, Ю.І. Прилуцький

   ОБЗОР

  Роль матриксных металлопротеиназ (ММП) при злокачественных новообразованиях.
І. Характеристика ММП, регуляция их активности, прогностическое значение

И.И. Ганусевич

  Целенаправленная терапия молекулярного действия при немелкоклеточном раке легкого
В.Д. Захарычев

   ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

  Протеолитические производные плазминогена при развитии злокачественных новообразований
Ю.Г. Клысь, Н.В. Зайцева, А.И. Кизим, С.В. Веревка

  Проблеми і перспективи консервативної хірургії хворих на рак молочної залози.
ІІ. Показання і протипоказання до біопсії сторожового лімфатичного вузла

С.М. Пащенко, М.А. Волошин, О.В. Волконітіна

  Оригинальный препарат или генерик?
С.Н. Гайдукова, О.А. Карнабеда

  Діагностика та лікування при інвазивній грибковій інфекції у пацієнтів з онкологічними захворюваннями
С.В. Клименко

   ОБМЕН ОПЫТОМ

  Актуальные вопросы диагностики и лечения больных раком легкого
А.Ю. Попович, А.И. Ладур, Б.П. Кондратюк, А.В. Глазков, А.Н. Фоменко, Ю.А. Попович, С.А. Панасенко

  Злоякісні пухлини яєчника: оптимізація комплексного лікування
В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова

   ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Клінічне значення зональної реопневмографії у визначенні операбельності хворих на рак легені
А.І. Шевченко, О.П. Колеснік

  Факторы прогноза у больных раком полового члена и их значение при выборе тактики лечения
Ю.Ю. Куранов, В.С. Сакало, В.В. Мрачковский, А.В. Кондратенко, А.В. Сакало, Г.П. Олийниченко

  Опыт применения химиотерапии второй линии в лечении лимфом
И.А. Крячок, Е.Е. Караманешт, Е.В. Кущевой, И.С. Коренькова, Ю.М. Шестовская, Я.В. Пастушенко, Л.А. Душко, К.В. Резцова, Е.И. Маковей, Н.И. Костюкова

  Эндоваскулярные технологии в лечении больных с метастазами колоректального рака в печени
В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьев, И.В. Белозеров, С.А. Савви, А.Б. Старикова

  Хирургическое лечение при первичном очаге меланомы кожи
С.И. Коровин

 Наявність С-клітин у папілярних карциномах щитовидної залози дітей з різних регіонів України, що народилися до і після Чорнобильської катастрофи
Л.Г. Воскобойник, Т.І. Богданова, Л.Ю. Зурнаджи, С.В. Бурко, О.А. Стаценко

   КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

  Віддалені результати органозберігаючих операцій при раку легені
Б.П. Шаталюк, Р.Б. Франковський, Ю.О. Корнійчук, О.І. Прилепа, П.А. Стрілець

  Порівняльна характеристика результатів ендоскопічного і цитоморфологічного методів у діагностиці раку шлунка за даними Івано-Франківського окод за 10 років
І.Ю. Костінський, Л.І. Хананаєв, В.Р. Романчук, В.Г. Гончар, Є.М. Юркевич, Б.П. Дяків, М.Й. Мицак

  Аромазин у лікуванні пацієнток у постменопаузальний період з поширеним раком молочної залози
А.В. Русин, М.Ф. Рішко

   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

  Эффективность капецитабина по сравнению с 5-флуороурацилом при раке толстой кишки и желудка: обновленный метаанализ выживаемости в шести клинических исследованиях
J. Cassidy, L. Saltz, C. Twelves, E. Van Cutsem, P. M. Hoff, Y. Kang, J. Saini, F. Gilberg, D. Cunningham

  Окончательные результаты рандомизированного исследования III фазы ABCSG-24
G.G. Steger, R. Greil, R. Jakesz, A. Lang, B. Mlineritsch, E. Melbinger-Zeinitzer, C. Marth, H. Samonigg, E. Kubista, M. Gnant

  Эффективность и безопасность подкожных имплантатов гистрелина у пациентов с распространенным раком предстательной железы
P.N. Schlegel

   ЛЕКЦИЯ

  Магнітно-резонансна, комп’ютерна томографія та радіонуклідні дослідження в діагностиці раку передміхурової залози та його метастазів
О.В. Щербіна, В.С. Сакало

   КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Досвід застосування Філстиму (філграстиму) при лікуванні хворих з лімфомою Ходжкіна групи високого ризику
І.А. Крячок, А.В. Мартинчик, І.Б. Титоренко, К.С. Філоненко, О.М. Алєксік, Т.В. Каднікова, О.І. Новосад, Є.В. Кущевой, Я.В. Пастушенко

  Анемічний синдром при гематологічних захворюваннях: клінічні рекомендаціїї, профілактика та лікування
І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, А.В. Мартинчик, К.С. Філоненко, О.М. Алексік, Т.В. Каднікова, Г.О. Губарева, О.І. Новосад, Є.В. Кущевой, Я.В. Пастушенко

   ИНФОРМАЦИЯ

  Международная конференция «Опухоль и организм: современные аспекты старой проблемы» 21-24 сентября 2010 г., Киев, Украина
Cпециализированное медицинское интернет-издание
для врачей, провизоров, фармацевтов, студентов
медицинских и фармацевтических вузов.
Ограничение ответственности

Copyright (c) MORION 1999-2019
издательство 'Морион'